(C) 2018 KZ Vocis Imago, Ljubljana, Slovenija, vse pravice pridržane.

Naši sponzorji:

Marko Tiran je ustanovitelj, umetniški vodja in zborovodja Vocis Imago od samega začetka, februarja leta 2005.

Njegova glasbena zgodovina je zelo bogata. Je vodja mnogih zborov.

Marko Tiran je bil tudi ustanovitelj zbora Perpetuum Jazzile. Zbor je pod imenom Komorni zbor Gaudeamus ustanovil leta 1983 in z njim v slovenski (jugoslovanski) zborovski prostor vpeljal nekaj novega in do takrat za tedanje čase nekaj precej neobičajnega - zabavno in jazzovsko glasbo. Zbor, ki je poleg zabavne glasbe zelo uspešno gojil tudi umetno in narodno, je v našem okolju pionirsko izvajal aranžmaje tujih avtorjev (Gene Puerling, Ward Swingle, ki je zbor tudi obiskal in delal z njim, Kirby Shaw, etc.), v osemdesetih in devetdesetih letih pa se je uveljavil zlasti s priredbami umetniškega vodje Marka Tirana, ki jih pred njim v Sloveniji za zbor praktično ni pisal nihče drug, kot naprimer Ko boš prišla na Bled, The Man I love, Mas Que Nada, Corcovado, Like a Lover, jazzovski Venček pivskih (slovenske narodne), Jedno popodne in še mnoge druge iz zakladnice slovenske in svetovne glasbene literature. (Mnoge od teh pesmi z Vocis Imago še vedno z veseljem prepevamo.) Gaudeamus se je leta 1999 preimenoval v Perpetuum Jazzile. Marko Tiran je zbor vodil še do leta 2000.

Kot umetniški vodja, pevec in pisec aranžmajev je sodeloval tudi v vokalnem kvintetu Music Makers 2000, ki pa je žal predčasno prenehal z delovanjem.

Leta 2014 je bil za svoje delo nagrajen z srebrno plaketo ZKDL.

Marko Tiran - zborovodja in umetniški vodja

"Glasba je moje delo in moj hobi. Svoje poslanstvo vidim v tem, da vzgajam pevce, prenašam na njih svoje znanje in izkušnje, hkrati pa jim s pevsko dejavnostjo nudim možnost, da kvalitetno in sproščeno preživljajo svoj prosti čas. Menim, da je v zakladnici slovenskega in svetovnega glasbenega ustvarjanja ogromno čudovitih del. In s svojimi pevci želim izvajati prav to, jaz ji pravim, dobro glasbo, ne glede na zvrst – naj bo umetna, narodna ali zabavna – in lepe občutke posredovati publiki.

 

Delo s pevci VOCIS IMAGO mi je v veliko veselje in izziv. Zaradi njihovega entuziazma, radosti in zaupanja uživam v našem druženju in z radovednostjo gledam naprej. Moj moto pa ostaja vseskozi enak: Gaudeamus – veselimo se!"